Rozhlasové hry

Výběr klíčovvých realizací rozhlasových her 1995 – 2014

Ladislav Smoček: Bludiště
režie: Ivan Chrz, 2013

Malgorzata Sikorska-Miszczuk: KUFR
režie: Ivan Chrz, 1. cena Prix Bohemia 2012

S. Pompermayer: Uprchlíci
režie: Aleš Vrzák

W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic
reřie: Ivan Crz, 2010

Kateřina Jonášová: KOPULE
hudba & režie: Michal Rataj

G. Büchner: Vojcek
režie: Aleš Vrzák
Grand Prix Marulic 2009, Prix Italia Short List 2009

Ch. Lollike: Zázrak
režie: Aleš Vrzák, 2008

R. Malý: Pocit nočního vlaku
režie: Hana Kofránková, Český rozhlas 2007, nominace Prix Europe 2009
Radioservis DVD Audio 2009

Zpátky na Luční vrch
režie: Ivan Chrz, Grand Prix Bohemia 2006