Ars Acustica Palmarum 2014

Centrum teologie a umění KTF UK

hudební doprovod mše svaté:
Mélusine de Pas – viola da gamba
Jan Mikušek – cimbál
Michal Rataj – celkový koncept, zvukové objekty, live electronics

Katedrální chorální schola:
Jiří Hodina – umělecký vedoucí
Vojtěch Barták, Jakub Jelínek, Jan Lorenc, Štěpán Němec, Stanislav Předota, Filip Srovnal

Jan Lorenc – varhany

Slavnostní bohoslužbu Květné neděle 2014 v akademickém kostele Nejsv. Salvátora doprovodí, podobně jako tomu bylo v minulém roce, elektroakustická hudební performance zasazující projasněné tradiční chorální nápěvy do zcela současných hudebních kontextů. Také letos se nechal skladatel Michal Rataj inspirovat hlubokou tradicí svátku, který zpřítomňuje Kristův vjezd do Jeruzaléma, a aktuální uměleckou intervencí v prostoru kostela: tentokráte řadou “postních praporů” s názvem Introdukce od malíře Jaromíra Novotného. Kristův slavnostní vjezd do Jeruzaléma v sobě nese zneklidňující pohyb a ambivalenci, předzvěst tragédie i skrytého vítězství. Oslavou Krále na oslátku začínají poslední dramatické dny Ježíšova pozemského života, začíná Svatý týden – vyvrcholení celého liturgického roku. Podobně jako Novotného “postní prapory” nevyznačují nějakou jednoznačnou cestu za světlem, tak i hudba v sobě ponese oba póly zvuků jásajícího jeruzalémského davu, davu, který nejdříve provolával Hosana a o pár dní později Ukřižuj!

foto © Martin Staněk